Tillit och förtröstan

Tillit och förtröstan
En sommardekoration med luktärter och pioner och en massa annat vackert

Veckans textrad


Varje vecka lägger jag in en dikt, vers eller text. Oftast är det några rader som nyss har berört mig.

Någon du känner

Någon du känner, är din bäste vän,
är beredd att ge dig allt
utan att begära någonting igen.
Någon du känner, har för dig idag
lagt ett ord av guld och har,
trogen i sin kärlek, trätt till ditt försvar.
Någon du känner, vill dig alltid väl,
vill i nöd och glädje gå
hemlig vid din sida, aktsam om din själ.

Ur "Stryk molnet från din panna" av Bo Setterlind

Vår personliga service


Vi finns i hela Göteborg. Med vår personliga service erbjuder vi personlig omtanke över hela stan.

Elsa - en liten kämpe

Elsa Åslund dog onsdagen den 9 oktober 2013. Elsa blev 6 år. Elsas föräldrar Anna och Anders har i flera år vetat att Elsa inte skulle bli gammal.
På torsdagen lyfte pappa Anders Elsa och lade henne i kistan. Vi var många som var där. Det var en mycket fin stund.

En ängel kom till Herren Gud
och förde fram ett viktigt bud:
Ett mänskobarn ska födas snart,
ett speciellt och underbart.

Det barnet är av sådan sort
som inte lär sig lätt och fort,
men sitter allvarsam och vek
och ser på andras stoj och lek.

I skaparns tanke helt perfekt
för världen ter hon sig defekt,
och vad hon tänker, vad hon vet
är en förborgad hemlighet.

Därför behövs en far och mor
som gränslös tröst och omsorg har,
och som förmår att hålla kär
ett barn som mycket bräckligt är.

Att få det barnet i sin vård,
det är en gåva och en nåd.
I tro och kärlek växer den
som anförtrotts den uppgiften.

Så Herre, välj med omsorg dem
som kan den lilla ge ett hem,
där allt man hoppas, allt man tror
och nåd och frid och värme bor.

Anna och Anders, mina tankar är hos er